Vækstskema

I de nordlige områder (f.eks. i Skandinavien) opnår SUNNY® Osteospermum god vækst og blomsterdannelse ved en konstant temperatur på 12-14°C og luftning ved +2°C. Desuden kræver Osteospermum lyse væksthuse gerne med vækstlys.

Længere mod syd (fra Amsterdam og sydover) produceres Osteospermum i væksthuse uden lys og gerne som koldhusproduktion helt ned til 0°C.

Plantevæksten kontrolleres med to til tre gange udvanding med Cycocel, og planteafstanden skal være 25-40 planter pr. m2. Produktionstiden fra potning til salg er 8 til 12 uger, afhængig af årstid og produktionsmetode.

Kulturen er meget vand- og gødningskrævende. Bedste plantekvalitet opnås med ebbe/flod vandingsanlæg.

Eksempel på væksthusproduktion:

Uge 1
Temperatur: 18-20°C
Lys: Let skygge
Afstand: 250-400 stk./m2
Stiklinger, evt. rodningshormon
Plast- eller tågeformering
Vækstlys. CO2

Uge 2-3
Temperatur: 18-20°C
Lys: Let skygge
Afstand: 250-400 stk./m2
Knibning/klipning over 4-6 blade
Afhærdning, vækstlys, retardering CCC, CO2

Uge 4-5
Temperatur: 12-14°C
Lys: Fuld sollys
Afstand: 80-90 stk./m2
Potning, pottestørrelse 10-13 cm
Retardering CCC, CO2

Uge 6-9
Temperatur: 12-14°C
Lys: Fuld sollys
Afstand: 25-40 stk./m2
Retardering CCC

Uge 12-15
Temperatur: 12-14°C
Lys: Fuld sollys
Afstand: 25-40 stk./m2
Salg. Sæson: uge 10-26

Stiklinger uden rod

SUNNY® stiklinger uden rod leveres i flykasser á cirka 6.000 stk. Leveringsperiode 1. august til 1. maj.

Stiklinger med rod

SUNNY® stiklinger med rod leveres i 91 eller 60 styks Ellegård bakker, klar til potning. Leveringsperiode 1. oktober til 1. maj.

Halvfabrikata

SUNNY® halvfærdige produkter leveres i bakker á 14 stk., klar til afstand. Planterne er retarderet én gang. Leveringsperiode 1. februar til 1. juni.