Om SUNNY®

SUNNY®´s mål med forædling af Osteospermum har fra første krydsning været klart defineret: At skabe en serie produktionsvenlige, ensartede sorter som under kyndig pleje og vejledning fremstår som høj-kvalitetsplanter i såvel produktion som i salg.

Bag virksomheden står to ambitiøse væksthusgartnere, Niels Larsen og Bjarne Nyholm Larsen. Siden starten af virksomheden i 80’erne har SUNNY® gennem fremadrettet, aktiv forædling været markedsførende i gennemtestede, velafprøvede og produktionsvenlige sorter af Osteospermum.

Niels er ansvarlig for opbygning af virksomhedens forretningsområder og produktion. Bjarne er ansvarlig for virksomhedens produktudvikling, herunder forædling, markedsføring og markedsudvikling. I fællesskab har vi opbygget SUNNY® fra at være en lille, lokal planteforædler til i dag at være globale forædlere.

I dag er Osteospermum ikke længere en lille niche-kultur. Nye og forbedrede sorter i et væld af smukke og trendy farver har placeret Osteospermum som en af de mest anvendte, massereproducerede udplantningsplanter. Gennem tre årtier har vi arbejdet målrettet med at udvikle, forædle, nyhedsbeskytte og virusteste nye sorter. Vores arbejde har resulteret i over 50 nye sorter af Osteospermum, som markedsføres globalt. SUNNY® er med andre ord varemærke for den bredeste vifte af beskyttede Osteospermum-sorter i verden.

Vores ambition er hvert år at markedsføre 4 – 6 nye sorter, der lever op til vores grundlæggende ønske om at skabe nye sorter i en høj kvalitet.

SUNNY® følger nøje de nyeste trends inden for interiør og indretning. Og hvert år lægger vi de overordnede strategier og mål for nye farver og eventuelle nye planteformer.