Osteospermum nyhedsbeskyttelse

Hvert år foretager vi minimum 300 krydsbestøvninger, som danner grundlag for de 4 – 6 sorter, vi til slut udvælger som de flotteste, sundeste, mest levedygtige og blomstrende planter til markedsføring.

Alle nye sorter fra SUNNY® er nyhedsbeskyttede. De afprøves på en uafhængig sortsforsøgsstation i Europa, som kontrollerer, at sorten er stabil med hensyn til egenskaber og klart adskiller sig fra de eksisterende sorter. Denne testning er garanti for, at sorten er sund, unik og værdig til at bære sit eget sortsnavn.