Licensadministration

Administrationen af SUNNY® Osteospermum foretages gennem Royalty Administration International (RAI), samt relaterede virksomheder.

Alle SUNNY® producenter har via deres kontrakt oplysningspligt overfor Royalty Administration International og vil herigennem blive kontaktet med henblik på oplysninger om produktionsmængder m.v.

Royalty Administration International varetager alle SUNNY®’s kontrakttegninger samt vedligeholdelse af disse verden over.