Forædling af Osteospermum (spansk marguerit)

Arbejdet med at forædle Osteospermum er en langsommelig proces, som starter med, at vi overfører pollen fra én sort, der fungerer som hanplante, til griflen på den sort, der fungerer som hunplante. Hvert år foretager vi minimum 300 krydsbestøvninger, som danner grundlag for de 4 – 6 sorter, vi til slut udvælger som de flotteste, sundeste, mest levedygtige og blomstrende planter til markedsføring.

Efter bestøvningen udvikler hunplanterne frø, og af disse sår vi i gennemsnit 10.000 stk. pr. år hos SUNNY®. Ligesom mennesker er forskellige, er hver eneste plante, der spirer frem, unik i egenskaber og kvaliteter. Når frøplanterne blomstrer, udvælger vi de sorter, der ser mest lovende ud. Herefter afprøves de udvalgte sorter i produktionen, og kun de flotteste og sundeste bliver produktionssorter.

Nyhedsbeskyttelse af Osteospermum (spansk marguerit)

Alle nye sorter fra SUNNY® er nyhedsbeskyttede. De afprøves på en uafhængig sortsforsøgsstation i Europa, som kontrollerer, at sorten er stabil med hensyn til egenskaber og klart adskiller sig fra de eksisterende sorter. Denne testning er din garanti for, at sorten er sund, unik og værdig til at bære sit eget sortsnavn.